za-nas1

ОСНОВАНА ПРЕЗ 2004 Г., И ДО ДЕН ДНЕШЕН, ЗАЕМАЩА СВОЕТО УТВЪРДЕНО МЯСТО В СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕМОНТНИ СКОБИ ЗА БЪРЗ МОНТАЖ И ТРЪБНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЪЗКА, ФИРМАТА НИ ДЪЛЖИ ТОЗИ СВОЙ УСПЕХ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА СИ, ДИСЦИПЛИНАТА, ИСКРЕНОСТТА И ВЯРАТА, ЧЕ С ТОВА Е СПЕЧЕЛИЛА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, КАКТО И С РЕДОВНОТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВОСТИТЕ В БРАНША.

ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО НА РЕМОНТНИ СКОБИ ЗА БЪРЗ МОНТАЖ И ТРЪБНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЪЗКА, ДО СЕГА ФИРМАТА НИ Е СПЕЧЕЛИЛА МНОГО КОРПОРАТИВНИ ФИРМИ ОТ ТУРЦИЯ И ЧУЖБИНА ЗА СВОИ КЛИЕНТИ. КОГАТО СА ИМ НЕОБХОДИМИ ЛЕСНИ СКОБИ ЗА РЕМОНТ И ТРЪБНИ ЕЛЕМЕНТИ, ТЕ ИЗБИРАТ ПРОДУКТИТЕ НА BSM.

ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ISO 9001 ЗА НАДЕЖДНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ, ОЩЕ ОТ МОМЕНТА НА ПОСТЪПВАНЕТО НА СУРОВИЯ МАТЕРИАЛ, ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЯЛОСТЕН И СИСТЕМЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ. ПРОИЗВЕДЕНИТЕ РЕМОНТНИ СКОБИ ЗА БЪРЗ МОНТАЖ И ТРЪБНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЪЗКА СА ТЕСТВАНИ ПРОДУКТИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ, КАКТО И СЕРТИФИКАТИ ЗА ОДОБРЕНИ И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОДУКТИ, С КОЕТО ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДОКАЗВАТ КАЧЕСТВОТО И НАДЕЖДНОСТТА СИ.