ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН

НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР

СФЕРИ НА УПОТРЕБА

ТЯЛО С УКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

УПЛЪТНЕНИЕ

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

БОЛТОВЕ

ГАЙКИ

ШАЙБИ

ЗАБЕЛЕЖКА