environmental_policy-tr

Su bağlantı elemanları ve kolay tamir kelepçeleri imalatı konusunda faaliyet gösteren firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek; bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek; Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak, Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili tarafl arda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak, Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.