vision_mission-tr

Vizyon

Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak. Yenilikçiliği, yaratıcılığı, dinamizmi, güçlü finansal-kurumsal yapısı ve güven veren ismiyle her zaman sektöründe yönlendirici ve lider firma olmaktır

Misyon

MİSYON Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan “stratejik bir portföyü” paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek. Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve sektörümüzde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, BSM’nin devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.